Výsledok Marián Križovenský 55 JT

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB

Oddelenie A: Ortodoxné

V oddelení A sa zúčastnilo 31 skladieb od 19 autorov z 10 krajín.

Zoznam príspevkov:

Č. Autor Štát Úlohy Počet
1 Aliovsadzade Rauf USA #7 1
2 Bandžuch Imrich SVK *h#5 0,5
3 Bidleň Anton SVK h#2, h#5, h#5,5 3
4 Bourd Evgeni IZR *#2, *#3 1
5 Ďačuk Vasil SVK #2 1
6 Grinblat Arieh IZR *#2, *#3 1
7 Kerhuel Maryan FRA h#2 1
8 Kopyl Valery UKR s#5 1
9 Kovalič Ján SVK *h#5 0,5
10 Koziura Gennadij UKR s#5 1
11 Labai Zoltán SVK #2, #2 2
12 Medintsev Vitaly RUS h#2, h#2 2
13 Müller Dieter GER #3, h#2, serh#5/#5, h#2, h#2, s#14, #2, #2 8
14 Neef Wilfried GER h#5 1
15 Ouellet Charles CAN #2 1
16 Pitton Pietro ITA #2, #2 2
17 Svítek Miroslav CZE #2 1
18 Tribowski Marcel GER h#3 1
19 Trommler Sven GER h#2, #4 2

* spoluautor

I. cena| oddelenie A

Ján Kovalič
Imrich Bandžuch
I. cena
Marián Križovenský 55 JT (A)
C 4.4.2016
white Pf4 Ke3 Pd2 Pe2 Sg1 black Pe6 Pe5 Pe4 Pg2 Kd1
a) 1.Kd1-c2 Sg1-f3 2.g2-g1=S Ke3-f2 3.Sg1*e2 Kf2-e1 4.Kc2-d3 Ke1-d1 5.Se2-d4 Sf3*e5 # b) bPe6-->f6 1.e5*f4 + Ke3-f2 2.Kd1*d2 Sg1-f3 + 3.Kd2-c3 Sf3-h4 4.Kc3-d4 Kf2-e1 5.Kd4-e3 Sh4-f5 # c) bPg2-->f5 1.e5*f4 + Ke3-d4 2.e4-e3 Sg1-h3 3.Kd1*e2 Kd4-c4 4.Ke2-f3 d2-d4 5.Kf3-e4 Sh3-g5 # d) wPd2-->f2 1.Kd1-e1 f4-f5 2.Ke1-f1 f5*e6 3.Kf1*g1 e6-e7 4.Kg1-h2 e7-e8=Q 5.Kh2-h3 Qe8-h5 # e) wPd2-->c2 1.Kd1*c2 Ke3-f2 2.Kc2-c3 Kf2-e1 3.Kc3-d4 Sg1-f3 + 4.Kd4-e3 Sf3-d4 5.e5*f4 Sd4-c2 #
[A20]
H#5 (5+5)
b) Pe6 → f6
c) Pg2 → f5
d) Pd2 → f2
e) Pd2 → c2
C+


H#5
5 x dvojník
5 x modelový mat
5+5 kameňov

Najtematickejšia úloha oddelenia. Autori dokázali k téme pridať samostatný obsah, s ktorým by obstáli aj v hociktorej netematickej súťaži. Navyše téma je spracovaná v ekonomickej a estetickej pozícii.


 

II. cena| oddelenie A

Evgeni Bourd
Arieh Grinblat
II. cena
Marián Križovenský 55 JT (A)
C 4.4.2016
white Rc8 Ka7 Be7 Bf7 Se6 Sg6 Pe5 Pd3 Pb2 Re1 black Pd6 Pa5 Bb5 Pc5 Kd5 Pf5 Pe4 Ph4 Rb3 Rf3 Bg3 Qh2 Sc1
1.Be7-f8 ! threat: 2.Sg6-e7 + Kd5*e5 3.Bf8-g7 # 1...Bb5*d3 2.Se6-d8 + Kd5-d4 3.Sd8-c6 # 1...e4*d3 2.Se6-g5 + Kd5-d4 3.Sg5*f3 # 1...Rb3*d3 {display-departure-file} 2.Se6-c7 + Kd5-d4 3.Sc7*b5 # 2...Kd5-c6 3.Bf7-e8 # 1...Rf3*d3 {display-departure-file} 2.Se6-g7 + Kd5-d4 3.Sg7*f5 # 1...Sc1*d3 2.Se6*c5 + Kd5-d4 3.Sc5*b3 #
[A24]
#3 (10+13)
C+


5 variantov zo Siersovej batérie
5 braní na d3


Síce len jedna fáza, ale zato 5 variantov so Siersovou batériou a všetkými piatimi obranami na jednom poli. Výborný úvodník.


 

III. cena| oddelenie A

Zoltán Labai
III. cena
Marián Križovenský 55 JT (A)
C 4.4.2016
white Bb7 Qe7 Ra6 Ra5 Pd4 Sg4 Pd3 Pe3 Sa2 Bf2 Kh1 black Sd7 Pb6 Bc6 Pd6 Pe6 Rb5 Pc5 Kd5 Pe5 Pf5 Bb4 Pf4
1...Bb4-a3 2.Sa2-c3 # {A} 1...c5-c4 2.Sa2*b4 # {B} 1...f5*g4 2.e3-e4 # {C} 1...b6*a5 2.Bb7*c6 # {D} 1...Sd7-b8 {(~)} 2.Sg4-f6 # {E} 1.d4*c5! threat: 2.Qe7*d6 # 1...Bb4*c5 2.Sa2-c3 # {A} 1...Rb5*c5 2.Sa2*b4 # {B} 1...Kd5*c5 + 2.e3-e4 # {C} 1...b6*c5 2.Bb7*c6 # {D} 1...Sd7*c5 2.Sg4-f6 # {E} 1...d6*c5 2.Qe7*d7 #
[A4]
#2 (11+12)
C+


Zámena 5 obrán v dvoch fázach
Všetkých 5 obrán v riešení na jednom poli


Jediná ortodoxná dvojťažka, v ktorej sa autor popasoval so zámenou piatich variantov dvoch fázach. Pritom táto téma sa priam núkala. Zaujímavý mechanizmus zámeny dávaním voľného poľa v úvodníku, aj keď s braním.


 

IV. cena| oddelenie A

Vasil Ďačuk
IV. cena
Marián Križovenský 55 JT (A)
C 4.4.2016
white Kh8 Sd5 Qg5 Pc4 Pe4 Rh4 Pb3 Se3 Pc2 Pd2 Bf2 Pg2 Rd1 Bf1 black Se8 Bh7 Rd6 Se6 Pc5 Pf5 Kd4 Pd3 Pf3 Ba1
1.Sd5-f6 ! threat: 2.Se3-g4 # {display-departure-square} 1...f5*e4 2.Se3-d5 # {display-departure-square} 1...Se8*f6 2.Qg5*f6 # 1.c2*d3 ! threat: 2.Se3-g4 # 1...f5*e4 2.Se3-c2 # 1.g2*f3 ! threat: 2.Se3-g4 # 1...f5*e4 2.Se3-g2 # 1.Rd1-e1 ! threat: 2.Se3-g4 # 1...f5*e4 2.Se3-d1 # 1.Bf1*d3 ! threat: 2.Se3-g4 # 1...f5*e4 2.Se3-f1 #
[A2]
#2 (14+10)
5 riešení
C+


5 x zámena matu po Schiffmannovej obrane

Trochu netradičná forma piatich riešení, ale zato task so zámenou matu po Schiffmannovej obrane v piatich fázach.


 

V. cena| oddelenie A

Charles Ouellet
V. cena
Marián Križovenský 55 JT (A)
C 4.4.2016
white Bd7 Re7 Rc6 Qa5 Sf5 Se4 Pb3 Pc3 Pf3 Pe2 Bh2 Kf1 black Sg8 Ba7 Pa6 Rf6 Qb5 Kd5 Pe5 Pc4 Sf4 Ba2
1.Se4-d6 ! {display-departure-file} threat: 2.e2-e4 # 1...c4*b3 2.c3-c4 # 1...Sf4*e2 2.Re7*e5 # 1...e5-e4 2.f3*e4 # 1...Ba7-e3 2.Sf5*e3 # 1...Ba2-b1 2.b3*c4 #
[A7]
#2 (12+10)
C+

5 obranných motívov
5 škodlivých motívov

Kanadská variácia na slovenskú tému v jednej fáze:
5-prvková cyklická téma Ceara v schéme, kde 5 tematických obranných motívov v danom poradí vytvára 5 tematických variantov spojených s piatimi po sebe idúcimi obranami s jednotlivými pármi motívov.

Definícia témy Ceara v pôvodnej forme:
Proti hrozbovému matu bielym kameňom (BK) na štvrtom rade sa čierny bráni piatimi nasledujúcimi spôsobmi:

  1. priviazaním tohto BK
  2. braním tohto BK
  3. obsadením matového poľa
  4. prerušením tohto BK na treťom rade
  5. napadnutím matového poľa.

Náplň každej dvojice variantov:
A-B: Čierny berie iný BK ako matujúci.
B-C: Biely berie v mate rovnaký ČK.
C-D: Biely berie v mate brániaci čierny kameň.
D-E: Zrušenie krytia matového poľa obomi kameňmi.
E-A: Obidva BK matujú s väzbou na tom istom poli.

Jednota tejto skladby je dosiahnutá kontrastom medzi obrannými motívmi (OM) a škodlivými motívmi (ŠM).
Čierny odblokuje matové pole (ŠM) v A zatiaľ čo v C ho blokuje (OM). Čierny otvorí bielu líniu (ŠM) v B, zatiaľ čo v D zatvorí hrozbovú bielu líniu. Napokon v A a E je výsledkom to isté pre čierneho, či čPc4 je berie bPb3, alebo je ním braný.


 

1. čestné uznanie| oddelenie A

Rauf Aliovsadzade
1. čestné uznanie
Marián Križovenský 55 JT (A)
C 4.4.2016
white Se4 Pc3 Pf3 Kg2 Bf1 black Pd7 Pc6 Pe6 Kd5 Pe5
1.Kg2-f2 ! threat: 2.c3-c4 + 2...Kd5-d4 3.c4-c5 zugzwang. 3...Kd4-d5 4.Kf2-e3 threat: 5.Bf1-a6 threat: 6.Ke3-d3 threat: 7.Ba6-c4 # 5.Ke3-d3 threat: 6.Kd3-c3 threat: 7.Bf1-c4 # 3...d7-d5 4.c5*d6 ep. threat: 5.d6-d7 threat: 6.d7-d8=Q # 4...Kd4-d5 5.d6-d7 5...c6-c5 6.Bf1-b5 threat: 7.d7-d8=Q # 4...c6-c5 5.d6-d7 5...Kd4-d5 6.Bf1-b5 threat: 7.d7-d8=Q # 3...d7-d6 4.c5*d6 {etc... } 1...c6-c5 {a} 2.Bf1-b5 {A} 2...c5-c4 {b} 3.Bb5-a4 {B} 3...d7-d6 {c} 4.Se4-f6 + {C} 4...Kd5-c5 {d} 5.Sf6-d7 + {D} 5...Kc5-d5 {e} 6.Kf2-e3 {E} 6...e5-e4 7.f3*e4 # 1...d7-d6 {c} 2.Se4-f6 + {C} 2...Kd5-c5 {d} 3.Sf6-d7 + {D} 3...Kc5-d5 {e} 4.Kf2-e3 {E} 4...c6-c5 {a} 5.Bf1-b5 {A} 5...c5-c4 {b} 6.Bb5-a4 {B} 6...e5-e4 7.f3*e4 #
[A27]
#7 (5+5)
C+


2 varianty x 5 tematických ťahov
5+5 kameňov


Cyklický posun 5 ťahov bieleho po tých istých ťahoch čierneho v tom istom manévri vo dvoch variantoch:
a-b-c-d-e | c-d-e-a-b
A-B-C-D-E | C-D-E-A-B


 

2. čestné uznanie| oddelenie A

Sven Trommler
2. čestné uznanie
Marián Križovenský 55 JT (A)
C 4.4.2016
white Bg8 Kb2 Se2 Sa1 Bg1 black Pa6 Pa5 Ka4 Se4 Pa2
1.Bg1-a7 ! threat: 2.Bg8-b3 + {A} 2...Ka4-b4 3.Sa1-c2 + {display-departure-file}{B} 3...Kb4-b5 4.Se2-d4 # {display-departure-file}{display-departure-file}{C} 2...Ka4-b5 3.Se2-d4 + {C} 3...Kb5-b4 4.Sa1-c2 # {display-departure-file}{display-departure-file}{B} 1...Ka4-b4 2.Sa1-c2 + {display-departure-file}{B} 2...Kb4-b5 3.Se2-d4 + {display-departure-file}{C} 3...Kb5-a4 4.Bg8-b3 # {A} 2...Kb4-a4 3.Bg8-b3 + {A} 3...Ka4-b5 4.Se2-d4 # {display-departure-file}{C} 1...Ka4-b5 2.Se2-d4 + {C} 2...Kb5-a4 3.Bg8-b3 + {A} 3...Ka4-b4 4.Sa1-c2 # {display-departure-file}{B} 2...Kb5-b4 3.Sa1-c2 + {display-departure-file}{B} 3...Kb4-a4 4.Bg8-b3 # {A}
[A26]
#4 (5+5)
C+


5+5 kameňov


Dvojitá cyklická výmena 3 ťahov (2. – 3. – 4. ťahu) bieleho a trojnásobná recipročná výmena 3.-4. ťahu bieleho.


 

3. čestné uznanie| oddelenie A

Pietro Pitton
3. čestné uznanie
Marián Križovenský 55 JT (A)
C 4.4.2016
white Sb8 Qh7 Bg6 Kc5 Pd4 Re4 Sf3 Bc1 black Bc8 Rf8 Pe6 Kf6 Pe5 Ph5 Sg4 Qh4 Pc2
1.Kc5-b6 ! zugzwang. 1...Bc8-a6 {(~)} 2.Sb8-d7 # {B-S} 1...Sg4-h2 {(~)} 2.d4*e5 # {S-P} 1...e5*d4 2.Re4-f4 # {P-R} 1...Rf8-h8 {(~)} 2.Qh7-f7 # {R-Q} 1...Qh4-h1 {(~)} 2.Bc1-g5 # {Q-B}
[A9]
#2 (8+9)
C+

Úplný cyklus s tempom
Cyklická téma Balbo: Cyklus S-J-P-V-D

Východisková myšlienka je téma Balbo:
„Brániaci čierny kameň a matujúci biely kameň sú toho istého druhu“.
Tento problém je cyklickým variantom témy Balbo:
„5 brániacich čiernych kameňov a 5 matujúcich bielych kameňov je spojených tak, aby vytvorili cyklus.“


 

4. čestné uznanie| oddelenie A

Valery Kopyl
4. čestné uznanie
Marián Križovenský 55 JT (A)
C 4.4.2016
white Pe5 Sh5 Pb4 Ke4 Rf4 Bh4 Pc3 Ba2 Qc2 Pf2 black Pe6 Pb5 Ph3 Ph2 Ke1 Rf1 Bg1 Rh1
1.Qc2-d3 ? zugzwang. 1...Rf1*f2 2.Ba2-c4 zugzwang. 2...b5*c4 3.Qd3-c2 zugzwang. 3...Ke1-f1 4.Qc2-d1 + 4...Kf1-g2 5.Qd1-e2 5...Rf2*e2 # but 1...Bg1*f2 ! 1.Rf4-g4 ? zugzwang. 1...Rf1*f2 2.Ba2-c4 zugzwang. 2...b5*c4 3.Rg4-f4 zugzwang. 3...Ke1-f1 4.Qc2-d1 + 4...Kf1-g2 5.Qd1-e2 5...Rf2*e2 # but 1...Bg1*f2 ! 1.Rf4-f3 ! zugzwang. 1...Rf1*f2 2.Ba2-c4 zugzwang. 2...b5*c4 3.Rf3-f4 zugzwang. 3...Ke1-f1 4.Qc2-d1 + 4...Kf1-g2 5.Qd1-e2 5...Rf2*e2 # 1...Bg1*f2 2.Qc2-c1 + 2...Ke1-e2 3.Rf3-e3 + 3...Bf2*e3 4.Qc1-c2 + 4...Be3-d2 5.Sh5-f4 + 5...Rf1*f4 #
[A28]
S#5 (10+8)
C+

2 pokusy s 5-ťahovými variantmi (2x5)
2 varianty 5. ťahom v riešení (2x5)

Dvojitý návrat bielej dámy a veže v pokusoch a v riešení. Netradične uchopená téma v 5-ťahovom samomate.


 

5. čestné uznanie| oddelenie A

Dieter Müller
5. čestné uznanie
Marián Križovenský 55 JT (A)
C 4.4.2016
white Sg7 Kb6 Be6 Ba5 Pf4 Sg2 black Kd4
a) 1.Kd4-e4 2.Ke4-f3 3.Kf3*g2 4.Kg2-g3 5.Kg3-h4 Ba5-e1 # b) wSg7-->f2 {#5} 1.f4-f5 ! threat: 2.Kb6-c6 Kd4-e5 3.Ba5-c3 # 1...Kd4-e5 2.Ba5-c3 + Ke5-d6 3.Bc3-b4 + Kd6-e5 4.Bb4-e7 Ke5-d4 5.Be7-f6 #
[A31]
SER-H#5 (6+1)
b) Jg7 → f2 & #5
C+

2 rôzne výzvy 5. ťahom

Miniatúrka s 2 modelovými matmi v 2 rozdielnych dvojníkoch s 5 ťahmi.


 

1. pochvalná zmienka| oddelenie A

Zoltán Labai
1. pochvalná zmienka
Marián Križovenský 55 JT (A)
C 4.4.2016
white Sd8 Qb7 Pf5 Rh5 Pc4 Rb3 Pc3 Pe3 Pf3 Bb2 Sd2 Kc1 black Qh8 Se7 Rc6 Pd6 Pe6 Pf6 Sh6 Pd5 Ke5 Bh2
1...e6*f5 2.Qb7*e7 # {A} 1...Se7-c8 {(~)} 2.Sd8*c6 # {B} 1...Bh2-g1 2.f3-f4 # {C} 1...d5-d4 2.Pc3*d4 # {D} 1...Sh6-g8{display-departure-square} {(~)} 2.Sd8-f7 # {E} 1.c4*d5 ! threat: 2.c3-c4 # 1...e6*d5 2.Qb7*e7 # {A} 1...Se7*d5 2.Sd8*c6 # {B} 1...Ke5*d5 2.Rb3-b5 # {F} 1...Rc6*c3 + 2.Bb2*c3 # {G} 1...Rc6-c4 2.Sd2*c4 # {H}
[A3]
#2 (12+10)
C+

Zámena 5 variantov v dvoch fázach

Rovnaký mechanizmus ako v III. cene, ale schéma „vydala“ len na zámenu 2 obrán + voľnú zámenu 3 variantov.


 

2. pochvalná zmienka| oddelenie A

Anton Bidleň
2. pochvalná zmienka
Marián Križovenský 55 JT (A)
C 4.4.2016
white Kg8 Rb6 Ra5 Bd5 Ba3 black Bf6 Bg6 Rf5 Kg5 Rd1
1.Kg5-h5 Ba3-c1 2.Bf6-h4 Bd5-f3 # 1.Kg5-h6 Ra5-a7 2.Bf6-g5 Ra7-h7 # 1.Kg5-f4 Rb6-b4+ 2.Kf4-e5 Rb4-e4 # 1.Bf6-e5 Rb6-b7 2.Kg5-f6 Ba3-e7 # 1.Bg6-h5 Ba3-c1+ 2.Kg5-g6 Bd5-f7 #
[A11]
H#2 (5+5)
5 riešení
C+

5 + 5 kameňov
5 riešení

Dvojťahový pomocník s priamočiarym splnením témy bez vedľajších rušivých efektov s vyváženou ekonómiou bielych a čiernych figúr.


 

3. pochvalná zmienka| oddelenie A

Miroslav Svítek
3. pochvalná zmienka
Marián Križovenský 55 JT (A)
C 4.4.2016
white Se7 Qa5 Re5 Bf5 Ke2 black Sb8 Pa7 Sa6 Kd6 Pe4
1.Qa5-c3 ? threat: 2.Se7-c8 # {A} 1...Sb8-c6 ! {a} 1.Bf5-c8 ? threat: 2.Re5-e6 # {B} 1...Sb8-d7 ! {b} 1.Re5*e4 ? threat: 2.Qa5-e5 # 1...Sb8-c6 {a} 2.Se7-c8 # {A} 1...Sb8-d7 {a} 2.Re4-e6 # {B} 1...Sa6-c5 ! 1.Ke2-e3 ! zugzwang. 1...Sb8-c6 {a} 2.Se7-c8 # {A} 1...Sb8-d7 {b} 2.Re5-e6 # {B} } 1...Sa6-b4 {(~)} 2.Qa5-c5 #
[A8]
#2 (5+5)
C+


5+5 kameňov

Dombrovskisova téma s výbornou konštrukciou bez bielych pešiakov. Škoda, že riešenie len opakuje zvodnosť.


 

4. pochvalná zmienka| oddelenie A

Maryan Kerhuel
4. pochvalná zmienka
Marián Križovenský 55 JT (A)
C 4.4.2016
white Sf5 Qh5 Pf4 Ph2 Kg1 black Be8 Sg8 Sd7 Ka4 Qh4 Pd3 Pd2
a) 1.Qh4-e7 Sf5-d4 2.Qe7-a3 Qh5-b5 # b) bKa4-->a7 1.Qh4-d8 Sf5-d6 2.Qd8-b8 Qh5-a5 # c) bKa4-->d8 1.Qh4*f4 Sf5-g7 2.Qf4-c7 Qh5*e8 # d) bKa4-->c1 1.Qh4-f6 Sf5-e3 2.Qf6-b2 Qh5-d1 # e) bKa4<-->wKg1 1.Qh4*h2 Sf5-g3 2.Qh2-f2 Qh5-h1 #
[A12]
H#2 (5+7)
b) Ka4 → a7
c) Ka4 → d8
d) Ka4 → c1
e) Ka4 ↔ Kg1
C+

5 dráh čD
5 blokovaní čD
5 krytí bJ
5 matov bD

Téma splnená opakovaním rôznorodých strategických prvkov v piatich fázach. Škoda dvojitej zmeny v poslednom dvojníku.


 

5. pochvalná zmienka| oddelenie A

Gennadij Koziura
5. pochvalná zmienka
Marián Križovenský 55 JT (A)
C 4.4.2016
white Qd7 Rb6 Bg6 Rb5 Bg5 Sh5 Kc4 Sh4 black Qf5 Ke4
1.Rb5-b1? Qf5*g6 ! 1.Rb5-b4 ! zugzwang. 1...Ke4-e5 2.Rb6-b5 + {display-departure-rank} 2...Ke5-e4 3.Rb4-b3 zugzwang. 3...Qf5*g6 4.Sh5-f6 + 4...Qg6*f6 5.Qd7-d4 + 5...Qf6*d4 # 1...Qf5*g6 2.Kc4-c5 + 2...Ke4-e5 3.Bg5-f6 + 3...Qg6*f6 4.Sh4-f3 + 4...Qf6*f3 5.Qd7-d5 + 5...Qf3*d5 #
[A29]
S#5 (8+2)
C+

2 varianty po 5 ťahov

2 x farebné echo v samomate 5. ťahom. Konštrukčne dobre zvládnutý aristokrat & gravúra.

VÝSLEDOK ODDELENIE A →STIAHNUŤ PDF DOKUMENT

 

 


Comments are closed.