Krátke zhrnutie MK 55 JT C 4.4.2016

 
4. 4. 2016 o polnoci uplynula zasielacia lehota tematického skladateľského turnaja Marián Križovenský 55 JT.

Vypísaná téma 5+5 sa stretla s neočakávaným záujmom skladateľov z celého sveta. Svoje príspevky poslalo 42 skladateľov z 13 krajín, spolu 82 skladieb najrozličnejších žánrov!

Ďakujem všetkým účastníkom za blahoželania k môjmu jubileu a hlavne za všetky príspevky, ktoré pri tejto príležitosti vytvorili a poslali. Ako som sľúbil vo vypísaní, výsledok bude zverejnený na tejto stránke do 55 dní od skončenia zasielacej lehoty. Dovtedy budem s potešením študovať to množstvo originálnych skladieb.

 

Výsledok bude zverejnený

30.
5.
2016

to je o:

 

Comments are closed.