Výsledok Marián Križovenský 55 JT

Turnaja sa zúčastnilo 42 skladateľov z 13 krajín s 82 skladbami. Vzhľadom na veľký rozptyl tém, výziev a podmienok som rozdelil skladby do troch oddelení:
A – ortodoxné (31 skladieb)
B – exo (42 skladieb)
C – ostatné (matematické, ornamentálne, retro (9 skladieb).

Predpísaná bola téma 55 (dve päťky):

Povolená je akákoľvek téma, ktorá spracúva minimálne 2×5 (alebo 5+5) ľubovoľných prvkov. Napr. zámena piatich matov / obrán / variantov / obranných (škodlivých) motívov v dvoch fázach, 5 riešení v dvojníku, 5 bielych + 5 čiernych premien, 5 bielych + 5 čiernych kameňov a pod. Vítané je aj viacnásobné spracovanie piatich prvkov.

Povolené je všetko: ľubovoľná výzva, ľubovoľný počet ťahov, akékoľvek exokamene a/alebo exopodmienky, premenené kamene, akékoľvek typy a veľkosti šachovnice, počet riešení, dvojníky a dokonca aj ilegálna pozícia.


Keďže téma umožňovala širokú interpretáciu, aj úroveň skladieb bola rôznorodá. Od najjednoduchších, ktoré spĺňali tému len počtom použitých kameňov (5+5) až po zložité novostrategické a formálne témy a hlavne v oddelení B neuveriteľné množstvo použitých exokameňov a výziev.

Paradoxne najťažšie sa mi rozhodovalo oddelenie A (ortodoxné úlohy), pretože sa zišli spolu také úlohy, ktoré sú v štandardných turnajoch v rôznych oddeleniach. Ale keďže to bol tematický turnaj, pri posudzovaní som postupoval najprv s ohľadom na prístup k spracovaniu témy a až potom na ďalší obsah.

Bolo pre mňa potešením študovať všetky zaslané skladby, aj keď mi to trvalo dlhšie, ako som pri vypísaní sľuboval. Ale ako som naznačil v článku Posun termínu rozhodnutia MK JT 55, autori všetkých prvých cien dostanú ako odškodné fľašu kvalitného rumu Dos Maderas 5+5. Teda 3 x (5+5). Túto špeciálnu cenu odovzdám víťazom osobne pri najbližšom stretnutí a program Chess Diagraf budem distribuovať autorom všetkých zúčastnených skladieb v priebehu niekoľkých týždňov.

Veľký podiel na dlhšom spracovaní výsledku mala jeho technická príprava, pretože som musel prekonať zobrazenie neštandardných veľkosti šachovnice a animáciu riešení neštandardných výziev. Preto dúfam, že o to zaujímavejší bude výsledok nielen pre autorov, ale aj pre ostatných „divákov“.

Výsledok bude zverejňovaný po jednotlivých oddeleniach s odstupom niekoľkých dní. Po zverejnení poslednej časti – oddelenia C bude zároveň k dispozícii kompletný výsledok aj v pdf súbore.

Pred zverejnením výsledku chcem poďakovať všetkým autorom, ktorí ma poctili zaslaním svojich úloh do turnaja a samozrejme zablahoželať všetkým oceneným autorom.

Technická poznámka:
Nie všetky problémy bolo možné preskúšať nejakým počítačovým programom. Status C pod každým diagramom znamená:
C+ → úloha bola preskúšaná programom Popeye v. 3.75
C+ by Winchloe → úloha bola preskúšaná programom Winchloe
C- → úloha nebola preskúšaná žiadnym programom, alebo bola preskúšaná len čiastočne.

 

 

KOMPLETNÝ VÝSLEDOK →STIAHNUŤ PDF DOKUMENT

 

Comments are closed.