Výsledok Marián Križovenský 55 JT

Turnaja sa zúčastnilo 42 skladateľov z 13 krajín s 82 skladbami. Vzhľadom na veľký rozptyl tém, výziev a podmienok som rozdelil skladby do troch oddelení:
A – ortodoxné (31 skladieb)
B – exo (42 skladieb)
C – ostatné (matematické, ornamentálne, retro (9 skladieb).

Predpísaná bola téma 55 (dve päťky):

Povolená je akákoľvek téma, ktorá spracúva minimálne 2×5 (alebo 5+5) ľubovoľných prvkov. Napr. zámena piatich matov / obrán / variantov / obranných (škodlivých) motívov v dvoch fázach, 5 riešení v dvojníku, 5 bielych + 5 čiernych premien, 5 bielych + 5 čiernych kameňov a pod. Vítané je aj viacnásobné spracovanie piatich prvkov.

Povolené je všetko: ľubovoľná výzva, ľubovoľný počet ťahov, akékoľvek exokamene a/alebo exopodmienky, premenené kamene, akékoľvek typy a veľkosti šachovnice, počet riešení, dvojníky a dokonca aj ilegálna pozícia.

Celý článok »»

Posun termínu rozhodnutia MK JT 55

Špeciálna cena – špeciálna výhra

Zvláštna cena – zvláštna výhra

Milí priatelia!

Dnes mal byť na tomto mieste zverejnený výsledok môjho jubilejného turnaja. Jednak kvôli pracovnej vyťaženosti, ale hlavne kvôli veľkému množstvu príspevkov som nestihol výsledok spracovať. Dokonca časť problémov, ktoré som zaradil do samostatného oddelenia, sa nedá na webovej stránke dostupnými aplikáciami uverejniť. Musel som preto preto vyvinúť celkom nové technické riešenie. Prosím preto ešte o trochu trpezlivosti. Určite to nebude trvať 55 dní, ale určite viac ako 5+5 dní. Zatiaľ môžem prezradiť aspoň to, že bude udelená špeciálna cena so špeciálnou výhrou.

O zverejnení výsledku budú všetci účastníci informovaní mailom.
Ďakujem.

Marián Križovenský

Krátke zhrnutie MK 55 JT C 4.4.2016

 
4. 4. 2016 o polnoci uplynula zasielacia lehota tematického skladateľského turnaja Marián Križovenský 55 JT.

Vypísaná téma 5+5 sa stretla s neočakávaným záujmom skladateľov z celého sveta. Svoje príspevky poslalo 42 skladateľov z 13 krajín, spolu 82 skladieb najrozličnejších žánrov!

Ďakujem všetkým účastníkom za blahoželania k môjmu jubileu a hlavne za všetky príspevky, ktoré pri tejto príležitosti vytvorili a poslali. Ako som sľúbil vo vypísaní, výsledok bude zverejnený na tejto stránke do 55 dní od skončenia zasielacej lehoty. Dovtedy budem s potešením študovať to množstvo originálnych skladieb.

 

Výsledok bude zverejnený

30.
5.
2016

to je o:

 

Marián Križovenský – 55 JT C 4.4.2016

Tematický skladateľský turnaj vypísaný pre všetky druhy šachových problémov

Téma: 55 (dve päťky)

Povolená je akákoľvek téma, ktorá spracúva minimálne 2×5 (alebo 5+5) ľubovoľných prvkov. Napr. zámena piatich matov / obrán / variantov / obranných (škodlivých) motívov v dvoch fázach, 5 riešení v dvojníku, 5 bielych + 5 čiernych premien, 5 bielych + 5 čiernych kameňov a pod. Vítané je aj viacnásobné spracovanie piatich prvkov.

Povolené je všetko: ľubovoľná výzva, ľubovoľný počet ťahov, akékoľvek exokamene a/alebo exopodmienky, premenené kamene, akékoľvek typy a veľkosti šachovnice, počet riešení, dvojníky a dokonca aj ilegálna pozícia.

Turnaj bude rozdelený najmenej do dvoch oddelení (ortodoxné a exo).

Ceny: Chess Diagraf – program na archivovanie, riešenie, tlač a animáciu šachových úloh.

 

Zasielacia lehota

4.
4.
2016

končí o:

 

Zásielky na adresu: mk55jt@checkchess.net

Rozhodca: jubilant

Výsledok bude zverejnený najneskôr do 55 dní po skončení zasielacej lehoty.

Ďakujem za šírenie ďalej.

 

 

Celý článok »»