Výsledok Marián Križovenský 55 JT

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB

Oddelenie B: Exo

V oddelení B sa zúčastnilo 42 skladieb od 19 autorov zo 7 krajín.

Zoznam príspevkov:

Č. Autor Štát Úlohy Počet
1 Bandžuch Imrich SVK h#2, h#1,5 2
2 Bašić Bojan SRB s#5, #3 2
3 Brabec Juraj SVK #2, h#2 2
4 Dragoun Michal CZE *#2, *h#2, *h#2 1
5 Gockel Hubert GER #2 1
6 Golha Ján SVK #2 1
7 Klemanič Emil SVK *#2, *h#2, *h#2 1
8 Kotěšovec Václav CZE ser=55 1
9 Linß Torsten GER s#5 & r#5 1
10 Lörinc Juraj SVK #5, h#15,5, #5 3
11 Luce Sébastien FRA h#9,5, h#5 2
12 Millour René FRA h==20 1
13 Mlynka Karol SVK #2, serh#5 2
14 Müller Dieter GER serh#5, s#4, serh#10, hs#2,5 4
15 Olin Per FIN serh=5 1
16 Salai Ladislav SVK *#2, *h#2, *h#2 1
17 Sifrin Semion IZR h#2 1
18 Štúň Jaroslav SVK pser-h#5, pser-h##5, h#3,5, h#5, 5Black & sd#1, ser-h#5, ser-h#5, ser-h#5, h#3, h#5, h#10, hs#5, h#5, ser-h#5 14
19 Tritten Pierre FRA h#2 1

* spoluautor

I. cena| oddelenie B

Ján Golha
I. cena
Marián Križovenský 55 JT (B)
C 4.4.2016
Riešenie nie je animované!
:
:
sq
:
:
:

:
:
de
:

:
:
R
:
:
:

S
:
:
B
:
P
:
P

O
P
t
:
Z
L
:

P
:
B
k
:
:

O
P
P
:
W
G
Z

W
:
:
B
:
:

:
:
:
:
S
:

1.Kd4-d5? zugzwang
1...CAh3-e4+ a 2.Kd5-d8=G# A
1...GLh5-f5+ b 2.Kd5-d8=RL# B
1...GLh5-f3+ c 2.Kd5-d8=GL# C
1...b3-b2+ d 2.Kd5-d8=LI# D
1...b5-b4+ e 2.Kd5-d8=RH# E
1...GLh5-f7+!
1.Kd4-d3! zugzwang
1...CAh3-e4+ a 2.Kd3-d8=RL# B
1...GLh5-f5+ b 2.Kd3-d8=GL# C
1...GLh5-f3+ c 2.Kd3-d8=LI# D
1...b3-b2+ d 2.Kd3-d8=RH# E
1...b5-b4+ e 2.Kd3-d8=G# A
[B4]
#2 (4+20)
UltraSchachZwang
WhiteSuperTransmutingKing
C-

Prešporský kráľ (K): d4
Cvrček (G): d9,a6,h1
Strelcový cvrček (BH): e6,c4,e2
Vežový cvrček (RH): a5,a3
Vežový lion (RL): g5,i3
Gral (GL): h5
Lion (LI): g3,a2
Ťava (CA): h3

Lačného téma (Z–25–55)

Keď som vyberal tému pre turnaj, takto som si predstavoval prvú cenu. Bezpochyby najlepšia skladba. Mechanizmus s prešporským kráľom už bol síce viackrát použitý, ale zatiaľ nikdy na dosiahnutie takého tasku. Blahoželám autorovi k výkonu!


 

II. cena| oddelenie B

Ladislav Salai jr.
Emil Klemanič
Michal Dragoun
II. cena
Marián Križovenský 55 JT (B)
C 4.4.2016
white Rd7 Sh6 Kb5 Sc5 Pd5 Pf5 Qg5 Rg4 Pf3 black Pb7 Pf6 Ke5 Pb3 Sb2 Pe2 Rf1 Rg1 Black NAc7 Black NAb6 Black VAc6 White PAa5 Black NAb4 Black VAc4 White NAh2
1...NAb4-a6 {display-departure-square}{(~)} 2.Qg5*f6 # 1...VAc4-d3 2.Sh6-f7 # 1...NAb6-a8 {display-departure-square}{(~)} 2.Qg5-f4 # 1...VAc6*f3 2.Rg4-e4 # 1...NAc7-a8 {display-departure-square}{(~)} 2.Qg5-e3 # 1.d5-d6 ! threat: 2.Sc5-d3 # 1...NAb4-d5 {display-departure-square} 2.Qg5*f6 # 1...VAc4-d5 {display-departure-square} 2.Sh6-f7 # 1...NAb6-d5 {display-departure-square} 2.Qg5-f4 # 1...VAc6-d5 {display-departure-square} 2.Rg4-e4 # 1...NAc7-d5 {display-departure-square} 2.Qg5-e3 #
[B2]
#2 (11+13)
C+

Nao (NA): c7,b6,b4,h2
Vao (VA): c6,c4
Pao (PA): a5

Zámena piatich obrán
5 blokovaní poľa d5

Zámena piatich obrán s výborným úvodníkom a päťnásobným blokovaním poľa d5.
Vyvážené rozloženie exomateriálu na obidvoch stranách.


 

III. cena| oddelenie B

Juraj Brabec
III. cena
Marián Križovenský 55 JT (B)
C 4.4.2016
white Pc6 Pa2 Pc2 Kf2 Pg2 black Kc8 Black DUb8 Black DUd8 Black DUe8 Black Mh8 Black DUc7 White Gd7 Black DUe7 White Gf7 Black DUg4 Black DUd2 Black DUe2 Black DUh2 White KAc1
a) {Mh8} 1.Mh8-g1 Kf2-e3 2.Mg1-d3 c2*d3 # b) +bEAh8 {EAh8} 1.EAh8*g2 c2-c4 2.EAg2-b5 c4*b5 # c) +bSWh8 {SWh8} 1.SWh8-g3 c2-c3 2.SWg3-d4 c3*d4 # d) +bHAh8 {HAh8} 1.HAh8-h3 a2-a3 2.HAh3-b3 c2*b3 # e) +bGh8 {Gh8} 1.Gh8-h1 g2-g3 2.Gh1-b7 c6*b7 #
[B12]
H#2 (8+11)
b) Mh8 → EAh8
c) Mh8 → SWh8
d) Mh8 → HAh8
e) Mh8 → Gh8
C+

Dummy (DU): b8,d8,e8,c7,e7,g4,d2,e2,h2
Los / Moose (M): h8
Orol / Eagle (EA): h8
Vrabec / Sparrow (SW): h8
Škrečok / Hamster (HA): h8
Cvrček / Grasshopper (G): d7,f7,(h8)
Klokan / Kangaroo (KA): c1

a) h8 = los, mení smer doskočného poľa o 45°
b) h8 = orol, mení smer doskočného poľa o 90°
c) h8 = vrabec, mení smer doskočného poľa o 135°
d) h8 = škrečok, mení smer doskočného poľa o 180°
e) h8 = cvrček, nemení smer doskočného poľa

5 skokanov s rôznym doskočným poľom
5-krát ťah skokanov z toho istého poľa
5-krát preskočenie tej istej prekážky
5 dvojníkových pozícií
5 variantov
5 rôznych matov z tej istej batérie
5 krát je biely pešiak predným kameňom v batériových matoch


Tematicky bohatá skladba. Forsbergov dvojník s rôznymi skokanmi.
Trocha mi vadí použitie množstva technických dummy.


 

IV. cena| oddelenie B

Semion Shifrin
IV. cena
Marián Križovenský 55 JT (B)
C 4.4.2016
white Qf5 Kf4 black Rf7 Pa5 Ka4 Be4 Pa3 Pb3 Black LIe8 Black Ne7 Black Gg7 Black Ge6 Black Gb5 Black LIb4 Black LIg4 Black CAe2 Black Zh2 Black Nb1 Black Gf1
a) {Qf5} 1.CAe2*f5[+wQd1] Qd1*g4[+bKAg1] 2.KAb4*g4[+wQd1] Qd1*b3[+bPb7] # b) +wRf5 {Rf5} 1.Zh2*f5[+wRh1] Rh1-h4 2.Nb1*h4[+wRa1] Ra1*a3[+bPa7] # c) +wBf5 {Bf5} 1.Gf1*f5[+wBf1] Bf1-h3 2.CAe2*h3[+wBf1] Bf1*b5 # d) +wGf5 {Gf5} 1.Ne7*f5[+wGf8] Gf8*a3[+bPa7] 2.Nb1*a3[+wGa8] Ga8-a6 # e) +wCAf5 {CAf5} 1.Be4*f5[+wCAf8] CAf8-e5 2.KAe8*e5[+wCAe8] CAe8-b7 #
[B15]
H#2 (2+17)
Circe
b) Df5→Vf5
c) Df5→Sf5
d) Df5→Cf5
e) Df5→CAf5
C+

Klokan (KA): e8,b4,g4
Tátoš (N): e7,b1
Cvrček (G): g7,e6,b5,f1
Ťava (CA): e2
Zebra (Z): h2

5 dvojníkov
5 rôznych bielych kameňov na f5 (Forsberg)
5 rôznych čierych kameňov braných na f5
5 rôznych druhov exokameňov
2x5 circe premien (Renaissans téma)

Opäť Forsbergov dvojník, len s minimom bieleho a maximom čierneho materiálu.


 

V. cena| oddelenie B

Torsten Linß
V. cena
Marián Križovenský 55 JT (B)
C 4.4.2016
white Kb8 Pc6 Qb3 black Kb6 White ROd8 White ROh7 Black ROb5
a) 1.c6-c7 ! zugzwang. 1...Kb6-a6 2.Qb3-d3 zugzwang. 2...Ka6-b6 3.ROh7-d7 + 3...Kb6-a6 4.Kb8-c8 zugzwang. 4...Ka6-a7 5.Qd3-a3 + 5...ROb5*a3 # b) {R#5} 1.ROh7-h3 ! zugzwang. 1...Kb6-a6 2.ROh3-f4 + 2...Ka6-b6 3.Kb8-a8 zugzwang. 3...Kb6-c5 4.Qb3-d5 + 4...Kc5-b6 5.ROf4-b8 5...ROb5-c7 #
[B29]
S#5 (5+2)
b) R#5
C+

Ruža / Rose (RO): d8,h7,b5

5 ťahov v a)
5 ťahov v b)
5 bielych kameňov

Je to samomat alebo reflexný mat? Predovšetkým je to výborný prístup k spracovaniu témy v maximálne ekonomickej pozícii.


 

Zvláštna cena| oddelenie B

Imrich Bandžuch
Zvláštna cena
Marián Križovenský 55 JT (B)
C 4.4.2016
white Pe5 Pf4 Pe3 Pg3 Ke2 black Pg7 Kf5 Black Gf6 Black Gg6 Black Gf3
1.Kf5-e4 g3-g4 2.Gf3-d5 e5*f6-f3 # 1.Kf5-e4 e5*f6-h8=Q 2.Gf3-f5 Qh8-a8 # 1.Kf5-g4 e5*f6-h8=Q 2.Gf3-h5 Qh8-c8 # 1.Gg6-e4 + Ke2*f3-d5 2.Ge4-g6 g3-g4 # 1.Gg6-e6 Ke2*f3-h3 2.g7-g6 e3-e4 #
[B11]
H#2 (5+5)
Take&MakeChess
5 riešení
C+

Cvrček / Grasshopper (G): f6,g6,f3

5 bielych kameňov
5 čiernych kameňov
5 riešení
5 Take&Make ťahov

Zvláštna cena za najkomlexnejšie spracovanie témy. Všetko je tu tematické: materiál (5+5 kameňov), počet riešení (5), aj použitá podmienka Take&Make je použitá 5x. Keby úloha existovala pred vypísaním turnaja, použil by som ju ako príklad.


 

1. čestné uznanie| oddelenie B

Ladislav Salai jr.
Emil Klemanič
Michal Dragoun
1. čestné uznanie
Marián Križovenský 55 JT (B)
C 4.4.2016
white Bh7 Pc6 Pc4 Kh1 black Bc8 Bd8 Rf8 Pd7 Pb5 Pc5 Sa4 Pb4 Kd4 Pe3 Sh3 Black EQb8 White EQa7 Black EQa6 White HURDLECOLOURCHANGING EQg2
1.Sh3-f4 hccEQg2-e6[f4=w] 2.d7-d5 Sf4-e2 # 1.Bd8-g5 hccEQg2-g8[g5=w] 2.EQa6-e6 Bg5*e3 # 1.Rf8-f5 hccEQg2-e8[f5=w] 2.d7-d6 Rf5-d5 # 1.e3-e2 hccEQg2-c2[e2=w] 2.Sa4-c3 e2-e3 # 1.EQb8-d2 hccEQg2-a2[d2=w] 2.b4-b3 EQd2-b8 #
[B13]
H#2 (6+13)
5 solutions
C+

Equihopper (EQ): b8,a7,a6
HurdleColourChanging equihopper (HURDLECOLOURCHANGING EQ): g2

5 riešení
5 ťahov umožňujúcich prefarbenie
5 ťahov kryjúcich c4
5 matov s prefarbenými kameňmi

Veľmi efektné využitie vlastností kobylky. Čierny prvým ťahom umožní skok kobylky vždy na iné pole, aby jej v druhom ťahu vytvoril priesečník k c4 a biely potom vždy matuje prefarbeným kameňom. Vynikajúca analógia.


 

2. čestné uznanie| oddelenie B

Sébastien Luce
2. čestné uznanie
Marián Križovenský 55 JT (B)
C 4.4.2016
white Pg7 Pf5 Ph5 Kc1 black Bg8 Pf7 Kh7 Pf6 Ph6 Bb4 Pc3 Pc2 Pg2
1.g2-g1=Q+ Kc1*c2[-c2][+bKc1] 2.Qg1*g7[-g7][+wQg1] Qg1-g5 3.Bb4-f8 Qg5*h6[-h6][+bQg5] 4.Qg5*f5[-f5][+wQg5] h5-h6 5.Bf8*h6[-h6][+wBf8] Qg5-h5 # 1.Bb4-f8 g7*f8=S[-f8][+bSg7] 2.Sg7*h5[-h5][+wSg7] Sg7-e6 3.f7*e6[-e6][+wPf7] f7-f8=Q 4.Bg8-e6 Kc1*c2[-c2][+bKc1] 5.Be6*f5[-f5][+wBe6] Be6-f5 #
[B19]
H#5 (4+9)
2.1.1.1
Fusil turncoat
C+ by Winchloe

5 braní Fusil turncoat v každom riešení
5 bielych ťahov
5 čiernych ťahov

Exopodmienka „Fusil Turncoat“ je zriedkavá:
Berúci kameň (vrátane kráľa) sa musí vrátiť na východiskové pole a potom zmeniť farbu.

V prvom variante by matoval vo Fusil po 1.g1=D#, ale vo Fusil turncoat sa biely kráľ zmení na čierneho po braní c2!
Stratí tiež svoj charakter kráľovského kameňa, takže 2.D:g7(bDg1) nie je samošach! Dáma zmení premenou 3x farbu pred matovaním.
V druhom variante premena bPg7 na jazdca vynúti jeho návrat na g7 na čierneho jazdca, potom po zmene farby je „obetovaný“ na e6: branie 3.f:e6(bPf7) vynúti návrat čPf7 na f7 …ale ako bieleho! Nasleduje „ortodoxná“ premena na bD. Teraz je už čSg8 po zmene farby, takže môže matovať na f5.


 

3. čestné uznanie| oddelenie B

Michal Dragoun
Ladislav Salai jr.
Emil Klemanič
3. čestné uznanie
Marián Križovenský 55 JT (B)
C 4.4.2016
white Pg7 Pg4 Ka3 Pg3 Pc2 Pd2 Ph2 black Qf8 Re6 Pf6 Bg2 Re1 Kf1 Sg1 White GNd6 White GNc1
1.Qf8-b8 GNd6-f5 {(GNe4+?)} 2.Qb8*g3 + GNf5*g3 # 1.Qf8-c8 GNd6-b5 {(GNe3+?)} 2.Qc8*c2 GNb5*c2 # 1.Qf8-d8 GNd6-c4 {(GNe4+?)} 2.Qd8*d2 GNc4*d2 # 1.Qf8*g7 GNd6-f7 {(GNe3+?)} 2.Qg7*g4 GNf7*g4 # 1.Qf8-h8 GNd6-g5 {(GNe3+?)} 2.Qh8*h2 GNg5*h2 #
[B14]
H#2 (9+7)
5 solutions
C+

Gnu (GN): d6,c1

5x odviazanie
5x výber cesty pre bieleho GN
5x uvoľnenie poľa pre mat
5x branie čiernej D

Biely GNd6 by mohol matovať, ale bránia mu v tom vlastní pešiaci. ČD tieto polia v každom riešení uvoľní a svojím ťahom určuje výber cesty pre bGN.
Opäť výborná analógia v podaní autorského trojlístka.


 

4. čestné uznanie| oddelenie B

Juraj Lörinc
4. čestné uznanie
Marián Križovenský 55 JT (B)
C 4.4.2016
white black Ka4 Qd4 White Gd6 White Gb4 White Gd2
a) 1...Gd2-a5 2.Qd4-b6 Gb4-e7 3.Qb6-b3 Ge7-c5 4.Qb3-e6 Ga5-d5 5.Qe6-e4 Gd5-f3 6.Qe4-b4 Gc5-e7 7.Qb4-g4 Gd6-f8 8.Qg4-b4 Gf8-f2 9.Qb4-g4 Gf3-h5 10.Qg4-b4 Ge7-a3 11.Qb4-h4 Ga3-a5 12.Qh4-b4 Ga5-c3 13.Qb4-h4 Gh5-h3 14.Qh4-b4 Gh3-b3 15.Qb4-d4 Gf2-c5 16.Qd4-b4 Gc5-c2 # b) bKa4-->e3 1...Gb4-e7 2.Qd4-f6 Ge7-e2 3.Qf6-f1 Gd6-d1 4.Qf1-f4 Gd1-f3 5.Qf4-d4 Gd2-d5 6.Qd4-d1 Gd5-g2 7.Qd1-h1 Gg2-d2 8.Qh1-c1 Gd2-f4 9.Qc1-f1 Ge2-g4 10.Qf1-h3 Gf4-d2 11.Qh3*f3[+wGf8] Gf8-f2 12.Qf3-d1 Gd2-g2 13.Qd1-h1 Gg2-g5 14.Qh1-h6 Gg5-d2 15.Qh6-h3 Gd2-g2 16.Qh3-f3 Gg4-g1 # c) bKa4-->f4 1...Gd6-g3 2.Qd4-f2 Gb4-g4 3.Qf2-h2 Gd2-g5 4.Qh2-h6 Gg5-e3 5.Qh6-h2 Ge3-h3 6.Qh2-f2 Gg3-e1 7.Qf2-h4 Gh3-f5 8.Qh4-f6 Gg4-e6 9.Kf4-g5 Ge1-e7 + 10.Qf6-f8 Ge7-h4 11.Qf8*f5[+wGf8] Gf8-f4 12.Qf5-h3 Gh4-e4 13.Qh3-d3 Ge4-e7 14.Qd3-d8 Ge7-h4 15.Qd8-d5 Gh4-e4 16.Qd5-f5 Ge6-e3 # d) bKa4-->f6 1...Gb4-e7 2.Kf6-e5 Gd2-d5 3.Qd4-f4 Ge7-e4 4.Qf4-f6 Gd6-g6 5.Qf6-f3 Gg6-d3 6.Qf3-f6 Gd3-d6 7.Qf6-f3 Ge4-g2 8.Qf3-f6 Gg2-c6 9.Qf6*d6[+wGd8] Gc6-e4 10.Qd6-f6 Gd8-g5 11.Qf6-c6 Ge4*c6[+bQd8] 12.Qd8*d5[+wGd8] Gd8-h4 13.Qd5-b5 Gg5-d5 14.Qb5*d5[+wGd8] Gd8-d4 15.Qd5-b5 Gh4-c4 16.Qb5-d5 Gc6-c3 # e) bKa4-->g1 1...Gb4-e7 2.Qd4-f2 Gd2-d7 3.Qf2-f8 Ge7-c5 4.Qf8-f1 Gd6-b4 5.Qf1-b5 Gd7-a4 6.Qb5-f1 Gb4-d6 7.Qf1-b5 Ga4-c6 8.Qb5-f1 Gc5-e7 9.Qf1-f8 Gd6*f8[+bQd8] 10.Qd8-d5 Gc6-e4 11.Qd5-g8 Ge7-e3 12.Qg8-g2 Ge4-h1 13.Qg2-g8 Gf8-h8 14.Qg8-g2 Gh1-f3 15.Qg2-g8 Gh8-f8 16.Qg8-g2 Gf8-f2 #
[B24]
H#15.5 (3+2)
Circe
KoeKo
BlackMaximummer
WhiteMaximummer

b) Ka4 → e3
c) Ka4 → f4
d) Ka4 → f6
e) Ka4 → g1

Cvrček / Grasshopper (G): d6,b4,d2
C+

5 dvojníkov
5 echových ideálnych matov
5 kameňov
5 exoprvkov (Circe, Köko, čierny maximálnik, biely maximálnik, exokameň)

Symetrická pozícia vedie k absolútne nesymetrickým riešeniam, ale s piatimi ideálnymi echovými matmi! Neuveriteľné, že sa pri takom dlhom pomocnom mate autorovi podarilo dosiahnuť korektnú pozíciu.


 

5. čestné uznanie| oddelenie B

Karol Mlynka
5. čestné uznanie
Marián Križovenský 55 JT (B)
C 4.4.2016
white Pb7 Kh7 Qh5 Ra3 Bc1 Sg1 black Pa5 Bh4 Pd3 Sa1 Bb1 White KAb8 Black RHa7 White LEa6 Black RHb6 Black RHg6 Black RHg5 White RHa4 Black RHf4 Black RHg4 Black RHb3 Black ROYAL PPg3 Black RHa2 Black PPg2
1.LEa6-c4 ? threat: 2.LEc4-c7 # 1...RHb6*b8 ! 1.KAb8-b5 ? threat: 2.b7-b8=LE # 1...RHb6-b4 ! 1.KAb8-h2 ! threat: 2.b7-b8=LE # 1...RHb3*b7 {A-A`} 2.Sg1-e2 # 1...RHg4-e4 {B-B`} 2.Bc1*f4 # 1...RHg5-g7 {C-C`} 2.Qh5*g4 # 1...RHb6-b8 {D-D`} 2.LEa6-d6 # 1...RHa7-c7 {E-E`} 2.b7-b8=KA #
[B5]
#2 (9+15)
C+

Klokan / Kangaroo (KA): b8
Vežový cvrček / Rook hopper(RH): a7,b6,g6,g5,a4,f4,g4,b3,a2
Leo (LE): a6
Royal reverse pawn (ROYAL PP): g3
Reverse pawn (PP): g2

5 obranných motívov (ABCDE)
5 škodlivých motívov (A´B´C´D´E´)
5 druhov exokameňov

Autor nezostal nič dlžný svojej povesti objaviteľa a tému turnaja spracoval s použitím obranných a škodlivých exomotívov:
A = branie hrozbového kameňa – A` = priviazanie čierneho kameňa 2.Je2#
B = príprava odskoku prekážky z hrozbovej línie – B` = krytie kráľovského poľa vytvorením bielej antibatérie 2.Sxf4#
C = priviazanie hrozbového kameňa vežovým cvrčkom – C` = zrušenie krytia matového poľa 2.Dxg4#
D = zablokovanie poľa premeny bieleho pešiaka – D` = odclonenie línie bieleho lea k matovému poľu 2.LEd6#
E = zaclonenie matovej línie – E` = imobilizačný skok prekážky do matovej línie premieňajúceho sa pešiaka na klokana 2.b8=KA#

Použitie 5 rôznych obranných a 5 rôznych škodlivých motívov v exoprevedení vyžaduje značné analytické schopnosti. Náročné spracovanie ale ukazuje na nekonečné možnosti ortodoxných prvkov v podmienkach exošachu.


 

Zvláštne čestné uznanie| oddelenie B

Václav Kotěšovec
Zvláštne čestné uznanie
Marián Križovenský 55 JT (B)
C 4.4.2016
white Sb8 Kb2 black Kb4 White Ge5 White Gg3 White Gg1
1.Ge5-a1 2.Ga1-h1 3.Gg1-g4 4.Gg4-a4 5.Sb8-d7 6.Ga4-e8 7.Ge8-c6 8.Gh1-b7 9.Gb7-b3 10.Gb3-h3 11.Gh3-c8 12.Gc8-c5 13.Gc6-e8 14.Gc5-a3 15.Ga3-h3 16.Gh3-c8 17.Ge8-b8 18.Gb8-h2 19.Gh2-a2 20.Gc8-e6 21.Ga2-f7 22.Gf7-c7 23.Gg3-b8 24.Gb8-b3 25.Gb3-f7 26.Gf7-d5 27.Gd5-d8 28.Gd8-b6 29.Ge6-a6 30.Gb6-b3 31.Sd7-e5 32.Gc7-f4 33.Gf4-a4 34.Ga4-a7 35.Se5-f3 36.Gb3-g3 37.Sf3-h4 38.Sh4-g6 39.Ga6-h6 40.Gg3-g7 41.Gg7-a1 42.Ga1-a8 43.Sg6-e7 44.Ga7-f7 45.Se7-c8 46.Ga8-d8 47.Sc8-b6 48.Gh6-a6 49.Gd8-a5 50.Ga5-c7 51.Gf7-b7 52.Gc7-a5 53.Ga5-c3 54.Gc3-a1 55.Ga1-a7 {=}
[B38]
SER-=55 (5+1)
WhiteMaximummer
C+

Cvrček (G): e5,g3,g1

55 ťahov
5 bielych kameňov

Zvláštne čestné uznanie nielen za symbolický počet ťahov, ale aj za najdlhšie riešenie. Biely sa natrápi, kým dostane čK do patu. Škoda, že bK si ani neškrtne.


 

1. pochvalná zmienka| oddelenie B

Jaroslav Štúň
1. pochvalná zmienka
Marián Križovenský 55 JT (B)
C 4.4.2016
white Pd5 Pe4 Kb2 Rg2 black Pd6 Kd3 neutral Ig5f4g4h4g3
a) 1...e4-e5[Ig6,f5,g5,h5,g4] 2.Kd3-d2[Ig5,f4,g4,h4,g3] Rg2-f2[If5,e4,f4,g4,f3] 3.Kd2-c1[Ie4,d3,e3,f3,e2] Kb2-c3[If5,e4,f4,g4,f3] 4.d6*e5[Ig4,f3,g3,h3,g2] Rf2-f1[Ig3,f2,g2,h2,g1] # b) wKb2-->a5 1...e4-e5[Ig6,f5,g5,h5,g4] 2.Kd3-c2[If5,e4,f4,g4,f3] Ka5-b5[Ig5,f4,g4,h4,g3] 3.Kc2-b1[If4,e3,f3,g3,f2] Rg2-f2[Ie4,d3,e3,f3,e2] 4.Kb1-c2[If5,e4,f4,g4,f3] Kb5-c4[Ig4,f3,g3,h3,g2] # c) wKb2-->e6 1...Rg2-g3[Ig6,f5,g5,h5,g4] 2.Kd3-d4[Ig7,f6,g6,h6,g5] Ke6*d6[If7,e6,f6,g6,f5] 3.Kd4*e4[Ig7,f6,g6,h6,g5] Rg3-f3[If7,e6,f6,g6,f5] 4.Ke4-e3[If6,e5,f5,g5,f4] Kd6-e5[Ig5,f4,g4,h4,g3] # d) wKb2-->g8 1...Rg2-g1[Ig4,f3,g3,h3,g2] 2.Kd3-d4[Ig5,f4,g4,h4,g3] Kg8-f7[If4,e3,f3,g3,f2] 3.Kd4-e5[Ig5,f4,g4,h4,g3] Kf7-f6[Ig4,f3,g3,h3,g2] + 4.Ke5-e6[Ig5,f4,g4,h4,g3] Rg1-g2[Ig6,f5,g5,h5,g4] # e) wKb2-->f2 1...e4-e5[Ig6,f5,g5,h5,g4] 2.Kd3-d4[Ig7,f6,g6,h6,g5] Kf2-e2[If7,e6,f6,g6,f5] 3.Kd4-e4[Ig7,f6,g6,h6,g5] Rg2-f2[If7,e6,f6,g6,f5] 4.d6*e5[Ig6,f5,g5,h5,g4] Rf2-f4[Ig8,f7,g7,h7,g6] #
[B18]
H#3.5 (4+2+5)
b) Kb2 → a5
c) Kb2 → e6
d) Kb2 → g8
e) Kb2 → f2

Imitator (I): g5,f4,g4,h4,g3
C+

5 x imitátor
5 dvojníkov premiestnením bieleho kráľa

Veľmi efektné, ako sa skupina imitátorov presúva sem a tam po šachovnici. Výsledkom je však vždy bizardný mat.


 

2. pochvalná zmienka| oddelenie B

Juraj Brabec
2. pochvalná zmienka
Marián Križovenský 55 JT (B)
C 4.4.2016
white Pg7 Pa4 Pd4 Pe4 Pa3 Ke3 black Pc7 Pd7 Pg5 Kc4 Pf3 White Ga8 White Gd8 White Ga5 White Ge5 White Gh5 Black Gb3 White Gh1
1.g7-g8=G ! zugzwang. 1...c7-c6 2.Ga8-d5 # {display-departure-square} 1...c7-c5 2.Ga5-d5 # {display-departure-square} 1...d7-d6 2.Gd8-d5 # {display-departure-square} 1...f3-f2 2.Gh1-d5 # {display-departure-square} 1...g5-g4 2.Gh5-d5 # {display-departure-square}
[B1]
#2 (12+6)
C+

Cvrček / Grasshopper (G): a8,d8,a5,e5,h5,b3,h1

5 variantov
5 antibatériových matov
5x využitá tá istá antibatéria
5x vstup 5 rôznych cvrčkov na to isté pole

Zdanlivo jednoduchá dvojťažka, ale vo veľmi dômyselnej konštrukcii. Pred úvodníkom neexistuje žiadny mat, ale po úvodníku kamkoľvek sa čierni pešiaci pohnú, umožnia skočiť na d5 vždy nejakému cvrčkovi.
Pôsobivé.


 

3. pochvalná zmienka| oddelenie B

Karol Mlynka
3. pochvalná zmienka
Marián Križovenský 55 JT (B)
C 4.4.2016
white Kh1 black Ke2 Pe3 Pa2 Bg1
a) 1.Ke2-d1 2.e3-e2 3.Bg1-e3 4.Be3-d2 5.e2-e1=R + Kh1*e1=R[+wRa1] # b) -bBg1 1.Ke2-e1 2.a2-a1=R 3.Ra1-a2 4.Ra2-g2 5.e3-e2 Kh1*g2[+wRh1] #
[B30]
SER-H#5 (1+4)
BlackTransmutedKing
CirceDoubleAgents
WhiteSuperTransmutingKing
b) -Bg1
C+

2x5 ťahov v obidvoch pozíciách
5 kameňov

Ako napísal autor:

  • One man show
  • Striptíz dvojičiek
  • Premeny na vežu
  • Biely Prešporský kráľ vs. čierny transmutovaný kráľ.

Ukážka, ako aj s málom prostriedkov sa dá dosiahnuť cieľ.


 

4. pochvalná zmienka| oddelenie B

René J. Millour
4. pochvalná zmienka
Marián Križovenský 55 JT (B)
C 4.4.2016
white Qc8 Sg8 Pd7 Pb6 Ke6 Pf6 Rh6 Bc3 Pa2 Bb1 black Ra8 Re8 Ka7 Bf5 Ph5 Pe4 Pg4 Sa3 Pe3 Sg2
1.Re8-f8 ! Ke6-e5 2.Ra8-b8 Ke5-f4 3.e3-e2 Kf4-g3 4.e4-e3 Kg3-h2 5.g4-g3 + Kh2-h1{ }6.Bf5-g4 Bb1-g6 7.Sa3-b1 a2-a4 + 8.Ka7-a8 a4-a5 9.h5-h4 a5-a6 10.h4-h3 a6-a7{ }11.h3-h2 Qc8-a6 12.Rb8-c8 {display-departure-file} Bc3-a5 13.Rc8-c1 Bg6-e8 14.Rc1-g1 f6-f7 15.e2-e1=R Rh6-c6{ }16.Bg4-d1 Rc6-c8 17.e3-e2 Rc8-b8 18.Sg2-e3 Qa6-c8 19.Se3-f1 b6-b7 20.g3-g2 + Ba5-d8 {==}
[B26]
H==20 (10+10)
AntiCirce
C-

2x5 čiernych kameňov vo východiskovej pozícii
2x5 bielych kameňov vo východiskovej pozícii
4x5 čiernych ťahov + 4x5 bielych ťahov
2x5 čiernych kameňov vo finálnej pozícii
2x5 bielych kameňov vo finálnej pozícii
5 ťahov bK
5 ťahov čK
3x5 ťahov P


Vo finálnej pozícii je 14 kameňov blokovaných (Kh1, Vb8, Se8, Pa7,b7,d7,f7, Ka8, Ve1, Vf8, Vg1, Pe2, g2, h2), pričom 6 je viazaných (Dc8, Sd8, Jg8 pešiakom Pg2 a Sd1, Jb1, Jf1 pešiakom Pb7). Úloha je založená na špecifickej AntiCirce väzbe kameňov dvomi pešiakmi – g2 a b7, ktorí sú pripravení premeniť sa.
Matematicky vyjadrené: úloha obsahuje množstvo tematických prvkov, ale celkový umelecký dojem je nevýrazný.


 

5. pochvalná zmienka| oddelenie B

Juraj Lörinc
5. pochvalná zmienka
Marián Križovenský 55 JT (B)
C 4.4.2016
white Sg5 black Pb6 Pd4 Black LRe8 Black ROYAL Gb7 White ROYAL Sg5 Black LBh3
1.rSg5-f7 ! threat: 2.rSf7-d6 # 1...b6-b5 2.rSf7-d6 + 2...rGb7-b4 3.rSd6*b5 zugzwang. 3...d4-d3 4.rSb5-a3 zugzwang. 4...d3-d2 5.rSa3-c2 # 3...rGb4-b6 4.rSb5*d4 zugzwang. 4...rGb6-e3 5.rSd4-c2 # 3...rGb4-e4 4.rSb5-d6 # 1...rGb7-g7 2.rSf7-d6 threat: 3.rSd6-b5 zugzwang. 3...d4-d3 4.rSb5-d6 threat: 5.rSd6*e8 # 2...rGg7-c3 3.rSd6-b5 + 3...rGc3-e5 4.rSb5*d4 4...b6-b5 5.rSd4-c6 # 4...rGe5-c3 5.rSd4-b5 #
[B8]
#5 (1+5)
C+

Vežová blcha / Rook locust (LR): e8
Kráľovský cvrček / Royal grasshopper (ROYAL G): b7
Kráľovský jazdec / Royal knight (ROYAL S): g5
Strelcová blcha / Bishop locust (LB): h3

5 ťahov
5 modelových matov
5 čiernych kameňov

5 špeciálnych modelových matov v päťťažke s 5 kameňmi. Veľmi milá drobnosť.


 

Zvláštna pochvalná zmienka| oddelenie B

Jaroslav Štúň
Zvláštna pochvalná zmienka
Marián Križovenský 55 JT (B)
C 4.4.2016
white black Neutral BPb3 Neutral ROYAL EAb1
a) 1.nBPb3-c2 2.nrEAb1-b3 3.nrEAb3-d3[+nPb3] 4.nrEAd3-d1[+nPd3] 5.nBPc2-b1=nB nrEAd1-c4 # b) nBPb3-->c4 1.nBPc4-d3 2.nrEAb1-c4 3.nrEAc4-e4[+nPc4] 4.nrEAe4-e2[+nPe4] 5.nBPd3-c2 nrEAe2-d5[+nPe2] # c) nBPb3-->d5 1.nBPd5-e4 2.nrEAb1-d5 3.nrEAd5-f5[+nPd5] 4.nrEAf5-f3[+nPf5] 5.nBPe4-d3 nrEAf3-e6[+nPf3] # d) nBPb3-->e6 1.nBPe6-f5 2.nrEAb1-e6 3.nrEAe6-g6[+nPe6] 4.nrEAg6-g4[+nPg6] 5.nBPf5-e4 nrEAg4-f7[+nPg4] # e) nBPb3-->f7 1.nBPf7-g6 2.nrEAb1-f7 3.nrEAf7-h7[+nPf7] 4.nrEAh7-h5[+nPh7] 5.nBPg6-f5 nrEAh5-g8[+nPh5] # f) nBPb3-->d5 nrEAb1-->a4 1.nBPd5-c4 2.nBPc4-b3 3.nrEAa4-c4[+nPa4] 4.nrEAc4-c2[+nPc4] 5.nBPb3-a2 nrEAc2-b5[+nPc2] # g) nBPb3-->d5 nrEAb1-->f1 1.nBPd5-c4 2.nrEAf1-d5 3.nrEAd5-b5[+nPd5] 4.nrEAb5-b3[+nPb5] 5.nBPc4-d3 nrEAb3-c6[+nPb3] # h) nBPb3-->f7 nrEAb1-->a8 1.nBPf7-d5 2.nrEAa8-e6 3.nrEAe6-c6[+nPe6] 4.nrEAc6-c4[+nPc6] 5.nBPd5-e4 nrEAc4-d7[+nPc4] # i) nBPb3-->f7 nrEAb1-->c8 1.nBPf7-e6 2.nrEAc8-f7 3.nrEAf7-d7[+nPf7] 4.nrEAd7-d5[+nPd7] 5.nBPe6-f5 nrEAd5-e8[+nPd5] # j) nBPb3-->d5 nrEAb1-->g4 1.nBPd5-e4 2.nBPe4-f3 3.nrEAg4-e4[+nPg4] 4.nrEAe4-e2[+nPe4] 5.nBPf3-g2 nrEAe2-f5[+nPe2] # k) nBPb3-->e6 nrEAb1-->h5 1.nBPe6-f5 2.nBPf5-g4 3.nrEAh5-f5[+nPh5] 4.nrEAf5-f3[+nPf5] 5.nBPg4-h3 nrEAf3-g6[+nPf3] #
[B37]
SER-H#5 (0+0+2)
Sentinelles
b) BPb3 → c4
c) BPb3 → d5
d) BPb3 → e6
e) BPb3 → f7
f) =c) EAb1 → a4
g) =c) EAb1 → f1
h) =e) EAb1 → a8
i) =e) EAb1 → c8
j) =c) EAb1 → g4
k) =d) EAb1 → h5
C+

Berolina pawn (BP): b3
Royal eagle (ROYAL EA): b1

11 dvojníkov x 5 ťahov = 55 ťahov

Zvláštna pochvalná zmienka za najdlhší dvojník – až 11 pozícií. Spolu je to nečakane symbolicky 55 ťahov v 11 dvojníkoch.

 

VÝSLEDOK ODDELENIE B →STIAHNUŤ PDF DOKUMENT

 

 


Comments are closed.